מתקנים סולאריים


שירותי ההקמה של סולארץ כוללים:

  • בדיקת היתכנות להקמת מערכות סולאריות - תכנון והתאמת המערכת על הגג, וביצוע הדמיה ממוחשבת כדי לוודא שאין הצללות העלולות לפגוע במערכת.
  • תכנון הקונפיגורציה המתאימה ביותר – לקראת כל התקנה, מהנדסי סולארץ מכינים מפרט הנדסי מפורט ומדויק, עורכים רישומים ותכניות, בוחנים ומאשרים את התאמת מבנה הגג להתקנת מערכת סולארית. המהנדסים  ממליצים במידת הצורך על חיזוקי מבנה נוספים, קובעים את מיקומם ופריסתם של המודולים והרכיבים האחרים במערכת, מזהים מכשולים אפשריים, וממליצים על הדרך היעילה ביותר להסרתם.
 
  • אנליזה ותכנון מפורט כולל חיזוי תפוקת מערכות.
 
  • התקנת מערכות בסטנדרט הגבוה ביותר - בתום עבודת התכנון וההכנה המוקפדת, סולארץ אחראית על התקנת המערכת, ההרכבה, ציוד המערכות והרכיבים החשמליים. מנהלי הפרויקט מפקחים על כל שלבי תהליך ההתקנה מתחילתו ועד סופו על מנת להבטיח התקנה חלקה ומוצלחת. תהליכי העבודה וההתקנה מתבצעים ע"י סולארץ בהתאם לתכניות ההגשה הסופיות.
  • התקנה מכאנית וחשמלית מלאה של המערכת.
 
  • בקרה שוטפת על המערכת הסולארית – הבקרה מתבצעת בעזרת מערכת הניטור, על מנת לבדוק באם התפוקה המיוצרת אכן תואמת את פוטנציאל המערכת.
 
  • הדרכה – הלקוחות מודרכים לשימוש יעיל בחשמל ולחיסכון באנרגיה בתחום משקי הבית.
 
  • שירות – בעת תקלה בתקופת האחריות, צוות השירות מופעל לטיפול בתקלה ו/או נמסרת הודעה ללקוח.