שירותי תחזוקה


חברת סולארץ מספקת ללקוחותיה שירות תחזוקה ותפעול מקיף הכולל:
 
 
תחזוקה שוטפת

 • מעקב אחר ביצועי המערכת באמצעות מערכת הניטור.
 • איתור מגמות ותקלות מרחוק וזיהוי של מקורותיהן.
 • הודעה ללקוח על תקלות הדורשות הגעת טכנאי לאתר.
 • הנחיית הלקוח מרחוק לגבי פעולות שאינן דורשות טיפול טכנאי.
 • שירות שטיפה מקצועי למערכת ולפנלים בעזרת ציוד ייעודי ומים, המותאמים במיוחד לכך ולהארכת חיי הפנל.
 • ניתוח ביצועי המערכת וקביעת לוח זמנים לשטיפה בהתאם.
 • ניתוח ביצועים השוואתי בין המערכות, ומעקב וניתוח מגמות על סמך השוואת ביצועי כלל המערכות המתוחזקות ע"י סולארץ.
 
 
טיפול שנתי כולל
 • בדיקה כללית של מהנדס חשמל.
 • חיזוק ברגים כללי במערכת ובלוחות החשמל.                                                 
 • בדיקת מערכת הארקה: רציפות הארקה ותקינות מוליכי הארקה.
 • בדיקת חיבור כבלים לממירים.
 • בדיקת אטימות חלקי המערכת.
 • בדיקת אביזרי המסגרות ותיקוני צבע.
 • בדיקות טרמוגרפיות בלוחות החשמל.
 • בדיקות בידוד ולולאת תקלה בקו הראשי.
 • בדיקת תקינות הקונסטרוקציה.
 • בדיקת מהנדס קונסטרוקציה (אחת ל-3 שנים).
 • בדיקת הצללות ומעקב אחר צמיחת עצים בסביבה.
 • תחזוקת מערכות המיגון כולל מצלמות, עכרבוטים, GMAX וכו'.